ریاست مرکز

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
سمت: ریاست مرکز

نام و نام خانوادگی:
حسین عاشوری

تاریخ تولد:1/7/1360

شماره تماس مستقیم:08136225540

شماره پیامک:3000142812

آدرس پست الکترونیکی:
hoosienashoury@yahoo.com
سوابق تحصیلی
       
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
محل تحصیل
سال اخذ مدرک
کارشناسی
کارشناسی ارشد
تربیت بدنی و علوم ورزشی
تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه شهید باهنر کرمان
دانشگاه بو علی سینا
1384
1386
  
  
سوابق تدریس
دانشگاه پیام نور 
آسیب شناسی ورزشی
حرکت درمانی
حرکات اصلاحی
حرکت شناسی
آناتومی
بیومکانیک ورزشی
 
 
 
یادگیری حرکتی
رشد و تکامل حرکتی
سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی
سنجش و اندازه گیری کاربردی در تربیت بدنی
شنای تخصصی
فوتبال 1 و2
وایبال 1و 2
آمادگی جسمانی
تربیت بدنی (1)
تربیت بدنی (2)
دانشگاه بوعلی سینا :
تربیت بدنی 1 و 2 –شنا 1
 
 
سوابق پژوهشی
مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی
1- نظزیان،ع.ب.دانشجو،ح.عاشوری،ح.(1389).عوامل تاثیر گذار بر قضاوت داوران لیگ برتر فوتبال ایران. مجله "پژوهش در علوم ورزشی".پژوهشکده تربیت بدنی شماره 2611/11. 3/8/89
2- یلفانی، ع.عاشوری،ح.بامدپرور،م.یاراحمدی،گ. مقایسه تراکم مواد معدنی استخوان بالاتنه و پایین تنه افراد میانسال ورزشکار (فوتبال.باستانی ) با افراد غیر ورزشکار.مجله مدیریت ورزشی و علوم حرکتی دانشگاه بوعلی سینا.شماره 1391.2
مقالات چاپ شده در مجلات علمی ترویجی :
2- عاشوری، ح. ، یلفانی، ع. و ناظم، ف. (1386). اثر تصویر سازی ذهنی همراه با تمرین عملی بر کیفیت یادگیری شوتهای ثابت و سه گام بسکتبال پسران دانش آموز 10 تا 15 سال. مجله پژوهش علوم انسانی، شماره 13 و 14، صص: 64-57.
مقالات چاپ شده در همایش های تخصصی و بین المللی داخل کشور:
1- عاشوری، ح. ، یلفانی، ع.خدابخشی،م.(1389).مقایسه تراکم مواد معدنی استخوان بالاتنه و پایین تنه افراد میانسال ورزشکار (فوتبال.باستانی ) با افراد غیر ورزشکار.اولین همایش بین الملی آمادگی جسمانی و ایروبیک
2- مختاری،گ.رجبی،ر.آقایاری،آ.عاشوری،ح.(1390).تهیه شاخص راستای اندام تحتانی (زانوی پرانتزی و ضربدری) در زنان و مردان شهرستان همدان.دومین همایش تخصصی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
 
3- Ashouri H,. Yalfani A,. Anbarian M. Ghoreyshi N. (1388) . An investigation of the incidence and training pattern due to orthopedicinjuries occurred during scheduled training sessions among female footsul player.The International Congress on Science and FootballTehran 1-3 November 2009.
4- بررسی تعادل پویا فوتبالیست های حرفه ای دارای اسپرین مچ پا حاد و مزمن
15و16 آبان . The Secon International Congress on Science and FootballTehran
 
مقالات چاپ شده در همایش های خارج کشور
1-Yalfani,A.Ashoury,H.Nazem,F.Ashoury,A.Daneshjoo,h.(2011). Comparison Study of Upper and Lower Bon Mineral Density (BMD) in Middle age ex-athletes (Soccer, Bastani) and non-athletes.4th AFC Conference 2011.
 
طرح پژوهشی :
1- تاثیر تمرینات منتخب تعادلی و مقاومتی بر تعادل پویای فوتبالیست های جوان شهر همدان.(دانشگاه پیام نور همدان. شماره ثبت 883/15-20/2/90).
 
سوابق ورزشی
1- مدرک مربیگری درجه C  فوتبال آسیا
2- مدرک مربیگری درجه 3 شنا
3- مقام دوم مسابقات فوتسال دسته 1 دانشجویان کشور، سال 1385
4- مقام سوم مسابقات فوتسال دسته 1 دانشجویان کشور، سال 1384
5- مقام چهارم مسابقات فوتبال دسته 1 دانشجویان کشور ، المپیاد ورزشی دانشجویان سراسر کشور، سال 1383
5- مقام اول فوتبال جوانان استان همدان، سال 1379
6- مقام پنجم لیگ فوتبال دسته 1 جوانان کشور، سال 1379
7- مقام اول لیگ فوتبال دسته 2 بزرگسالان همدان، سال 1385
8- مقام اول لیگ فوتبال دسته 1 بزرگسالان همدان، سال 1386
9- عضو تیم فوتبال بهزیستی همدان در لیگ فوتبال دسته 2 کشور
 
 
 
 
 
 

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما