رشته های مقطع کارشناسی مرکز رزن

بخش جغرافیا
بخش هنر و معماری
بخش علوم کشاورزی
بخش الهیات و علوم اسلامی
بخش علوم پایه
علوم تربیتی و روانشناسی
بخش ادبیات و زبان های خارجه
بخش علوم اجتماعی
بخش مدیریت، اقتصاد و حسابداری
برنامه ریزی شهری
مهندسی معماری
مهندسی اقتصاد کشاورزی
حقوق
شیمی
مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
زبان و ادبیات فارسی
علوم اجتماعی (تعاون و رفاه)
حسابداری
برنامه ریزی روستایی
-
مهندسی کشاورزی-علوم کشاورزی
تاریخ و تمدن فرهنگ اسلامی
زیست شناسی
پیش دبستانی و دبستانی
زبان و ادبیات عربی
علوم اجتماعی (پژوهشگری)
مدیریتدولتی
-
-
مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی
علوم قرآن حدیث
آمار
مشاوره و راهنمایی
-
علوم سیاسی
مدیریت صنعتی
-
- 
مهندسی آب و خاک
فقه و مبانی حقوق اسلامی
شیمی فیزیک (ارشد)
روانشناسی
- 
-
مدیریت بازرگانی 
-
- 
مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها
-
-
تربیت بدنی
- 
- 
علوم اقتصادی 
-
- 
مهندسی آب
-
-
-
 -
 -
 -
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما