شهرستان رزن در یک نگاه

شهرستان رزن در گستره‌ای به وسعت 2729 کیلومتر مربع ، حدود 14% از مساحت استان همدان را به خود اختصاص داده است . این شهرستان بین مدار 35 درجه و 12 دقیقه تا 35 درجه و 43 دقیقه عرض شمالی و 48 درجه و 33 دقیقه تا 49 درجه و 27 دقیقه طول شرقی از نصف‌النهار گرینویچ قرار گرفته است این شهرستان از شمال به استان زنجان و قزوین و از شرق به استان مرکزی(شهرستان ساوه) ، از جنوب به شهرستان فامنین ، از سوی غرب به شهرستان کبودرآهنگ محدود می‌شود . رزن در سال 1368 از بخش به شهر و از سال 1373 به شهرستان ارتقاء یافته و در آن فرمانداری مستقر شده است.
رودخانه اصلی حوزه آبریزی این شهرستان خمیگان و رزن می‌باشد. شهرستان رزن بر اساس تقسیمات کشوری در سال 1371 دارای سه شهر به نامهای رزن ، قروه‌درجزین و دمق می‌باشد. همچنین دارای سه بخش به نامهای مرکزی ، قروه‌درجزین و سردرود و دارای 7 دهستان و 129 آبادی دارای سکنه می‌باشد .

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما