اعضاء هیئت علمی

ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته تحصیلی
میزان تحصیلات
آدرس پست الکترونیکی
1
حجت علیخانی
مهندسی کشاورزی
کارشناسی ارشد
-
2
سعید عظیمی
شیمی آلی
دکتری
-
3
محمد حق گو
شیمی فیزیک
دکتری
-
4
حسین عاشوری
تربیت بدنی
کارشناسی ارشد
-
5
علیرضا فرهنگی
معماری
دانشجوی دکتری
-
6
مریم احمدی
زبان و ادبیات فارسی
دانشجوی دکتری
-
7
یحیی عطایی
زبان و ادبیات فارسی
دکتری
-
8
نوید کریمی
مهندسی کشاورزی
دکتری
-
9
سپیده عظیمی
آمار
کارشناسی ارشد
-
10
راضیه زارعی
زیست شناسی
کارشناسی ارشد
-
11
مهدی جوادی
الهیات و معارف اسلامی
کارشناسی ارشد
-
12
احمد متقی زاده
علوم سیاسی
کارشناسی ارشد
-
13
مریم درویشی
علوم تربیتی
کارشناسی ارشد
-
14
پریسا کاظمی
ادبیات عرب
کارشناسی ارشد
-
15
علیرضا عقیقی
مدیریت
دانشجوی دکتری
-
16
یوسف غلامی سفر
جمعیت شناسی
کارشناسی ارشد
-
17
-
-
-
-
18
-
-
-
-
19
-
-
-
-

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما